آدرس

قزوین ، خیابان دانشگاه

شماره تلفن

9195984990(98+)

ایمیل

Info@bixyshop.com